Det faglige fundament og kompetenceudvikling

Vi er en lærende organisation og har hele tiden fokus på ny viden og faglig opkvalificering.

Vi arbejder primært efter følgende metoder:

  • KRAP
  • Kognitiv tilgang
  • Jeg-støttende
  • Recovery orienteret
  • Rehabiliterende tilgang
  • Nada
  • Psykoterapeutisk tilgang
  • Social lærings tilgang
  • Miljøterapeutisk tilgang

 

Vi arbejder med indsatsmål aftalt mellem beboerne og deres sagsbehandler.

Vi arbejder pædagogisk med en Recovery og Rehabiliterende tilgang.

Støtten vurderes individuelt og ydes tilpas afmålt ift. at kunne opretholde eller træne egne færdigheder og dermed opnå livsduelighed og livskvalitet.

Vi arbejder med empowerment begrebet for at man som beboer får styrket egen handlekraft, selvbestemmelses- og beslutningsret.

Personalet arbejder i teams og som beboer er man tilknyttet et kontaktteam.

 

Link til tilbudsportalen