Job hos os

Vil du være med på holdet?
Vi har jævnligt ledige stillinger hos os.

Boligfællesskabet Voldgade 69.

  • TRÆNING
  • REHABILITERING
  • OMSORG
  • IDENTITET
  • ANDERKENDELSE

- er alle vigtige nøgleord i organisationen.

Vi yder pædagogiske støtte i beboerens eget hjem og tager udgangspunkt i den enkelte beboers særlige behov, forudsætninger og indsatsmål.

Vi arbejder tværfagligt og tværsektorielt, hvilket fordrer du har evne, vilje og åbenhed til at indgå i et samarbejde, der i sit udgangspunkt bygger på respekt og flerfaglighed. vi har flere forskellige faggrupper ansat.

Som medarbejder skal du blandt andet have masser af:

Humor, tålmodighed, rummelighed, overblik, fantasi, lyst til nytænkning, empati, holde af det uforudsigelige, være holdspiller og nysgerrighed på det anderledes.

Hvad kan vi tilbyde

Som en del af vores hold tilbyder vi et fællesskab, hvor alle løfter i flok. Du vil få gode kollegaer, som er inkluderende og har fokus på et godt samarbejde og det gode arbejdsmiljø. Vi er åbne overfor hinanden og hjælper hinanden hvis der opstår udfordringer. Vi støtter hinanden og sikre at alle på arbejdspladsen har det godt. Vi har fast personalemøder, teammøder med supervision og sparring, MED-møde og udfyldelse af fysisk apv. Vi har fast arbejdsplan, hvor der både indgår dag, aften og nat og weekendvagt. Dog er alle ansættelses forhold forskellige og derfor også individuelt, hvorledes det er aftalt, hvordan man arbejder.

Se her om vi har ledige stillinger.

Send en uopfordret til os på: voldgade69@struer.dk