Målgrupper

Hvem kan bo på Boligfællesskabet Voldgade 69

Har du en psykiatrisk diagnose eller psykisk sårbarhed og/eller erhvervede hjerneskader, er Boligfællesskabet Voldgade 69 målrettet dig.

Du kan via din sagsbehandler få viden om du er i målgruppen til et døgndækket tilbud.

Du kan bo på Boligfællesskabet Voldgade 69, hvis du har brug for støtte i dagligdagen og hvis du har behov for at bo et sted med personale hele døgnet.