Organisationen

Boligfællesskabet Voldgade 69 organisering.
En del af Handicap, Social og Psykiatri- Struer Kommune.

Handicap, Social og Psykiatri

Chef: Lene Hornstrup

Mail: lho@struer.dk