Vision og værdi

Vi arbejder efter Struer Kommunes 5 værdier som er: Nærhed - Gennemsigtighed - Ordentlighed - Tolerance - Fleksibilitet

Værdi:

  • Vi tror på, at den nære relation mellem beboerne og personale, er det, der gør forskellen, når man som menneske skal udvikle sig og få mod på at få ansvar tilbage for eget liv.
  • Vi tror på, at med en høj grad af medinddragelse og et højt informationsniveau, kan vi skabe et trygt fundament for beboerne.
  • Vi tror på, at vi med den anderkendende tilgang til beboerne skaber en ramme for ligeværdig og ordentlighed i relationen.
  • Vi tror på, at vi alle mennesker er unikke og gør det så godt de kan Udvikling tager tid. 
  • Vi tror på at med fleksibilitet i hverdagen, kan vi sammensætte lige netop det tilbud den enkelte har behov for.

Vision:

Vores målsætninger er, at beboerne bliver så selvhjulpne som det er muligt i forhold til deres funktionsnedsættelse.

  • At de lærer at være en del af et fællesskab,
  • At de indgår i sociale sammenhænge, hvor de kan føle sig værdsat.
  • At blive styrket i at blive stærkere og motiveret til at udvikle nye færdigheder.
  • At de opnår et liv med mere livskvalitet og livsduelighed.